A A A K K K
людям з порушенням зору
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА НЕУХИЛЬНОМУ ДОТРИМАННІ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Дата: 26.10.2021 08:52
Кількість переглядів: 36

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА НЕУХИЛЬНОМУ ДОТРИМАННІ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

 

Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає, зокрема, оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти (частина третя статті 41 Закону України «Про освіту»). У Критеріях, правилах і процедурах оцінювання управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти має бути враховано, що така діяльність спрямована на забезпечення якості освіти у закладі і ґрунтується на неухильному дотриманні вимог законодавства. 

РОЗПОЧИНАЄМО ПУБЛІКАЦІЮ СЕРІЇ МЕСЕДЖІВ «ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від       12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86) заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується:

Конституцією України 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text),

 Законом України «Про освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text), Законом України  «Про дошкільну освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text), іншими нормативно-правовими актами, рішеннями (розпорядженнями) засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи), Положенням про заклад дошкільної освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text) власними установчими документами.

Ознайомитись із орієнтовними критеріями та індикаторами для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти можна у додатку до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, розроблених Державною службою якості освіти України за посиланням: https://new.sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Metodichni_rekomendacii_SQE_2020_ZDO.pdf

 


« повернутися

Вхід для адміністратора