A A A K K K
людям з порушенням зору
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Освітні проєкти

«Освітній проєкт» на сьогодні розглядають як сукупність виконуваних у певній послідовності наукових, методичних, фінансових, комерційних і навчально-виробничих заходів, що забезпечують реалізацію освітньої програми.

 

 


Проєкт «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)»

Мета – формування сучасного освітнього середовища початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів.

Завдання – проаналізувати теорію і практику використання сучасних ЕОІР в освітньому процесі початкової школи; розробити й апробувати модель використання сучасних ЕОІР для навчання учнів початкової школи; визначити відповідність ЕОІР новому Державного стандарту початкової загальної освіти; підготувати учнів і вчителів початкових класів до використання ЕОІР освітньому процесі початкової школи; визначити якість забезпечення проєкту за основними критеріями результативності використання ЕОІР в освітньому процесі початкової школи; розробити науково-методичні рекомендації для вчителів щодо використання ЕОІР в освітньому процесі початкової  школи. Далі за посиланням:https://imzo.gov.ua/proekt-tehnolohiya-navchannya-uchniv-pochatkovoji-shkoly-rozumnyky-smart-kids/


Наказ МОН від 30.08.2017 № 1234 “Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою “Технологія навчання учнів початкової школи “Розумники (Smart Kids)”


Проєкт «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою»

Відділ проєктного управління презентував науково-пошуковий проект «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою». Його розглянуто та схвалено Вченою радою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 23 червня 2017 року).

Метою проєкту є розробка структури, принципів, функцій та змісту діяльності органів управління освітою ОТГ, спрямованих на подолання традиційних схем управління освітою і діяльності методичних служб, та переорієнтація їх у русло консалтингових сервісних послуг на основі чіткого розмежування повноважень працівників органів управління освітою та методичних установ в умовах децентралізації. Реалізація проєкту передбачена у три етапи.

Проєкт базується на законодавстві у галузі освіти, державних нормативно-правових актах і документах Міністерства освіти і науки України, що регламентують функціонування освітньої системи та діяльності науково-методичних і методичних установ в умовах децентралізації управління освітою, зокрема, Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Концепції Нової української школи, затвердженої колегією Міністерства освіти і науки України, листах Міністерства освіти і науки, які містять рекомендації щодо формування органів управління освітою та їх структурних підрозділів, діяльності методкабінетів, опорних шкіл тощо.

Втім на законодавчому рівні діяльність ОТГ щодо управління закладами освіти, які знаходяться на їхній території, поки що залишається не врегульованою, тому результатами реалізації проекту передбачено підготовку та розроблення:

1) рекомендацій щодо визначення меж повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері освіти;

2) Типових Положень про органи управління освітою ОТГ і сервісних центрів з обслуговування (методичного, матеріально-технічного, фінансового тощо) закладів освіти в умовах децентралізації влади й утворення територіальних громад;

3) методичних рекомендацій щодо впровадження організаційних засад і надання методичних послуг закладам освіти, педагогічним працівникам об’єднаних територіальних громад шляхом консультування. Далі за посиланням:https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/proekt-orhanizatsijno-pedahohichni-zasady-servisnoho-obsluhovuvannya-zakladiv-osvity-v-umovah-detsentralizatsiji-upravlinnya-osvitoyu/


Медико-педагогічний проєкт “Гармонія інтелекту та здоров’я” (технологія “Піснезнайка”)

Мета проєкту - створення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров'я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей шляхом визначення пріоритету особистісно-орієнтованого, корекційно-оздоровчого навчання як основного чинника гармонійного розвитку дитини, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров'я.

Медико-педагогічний проєкт "Гармонія інтелекту та здоров’я" спрямований на створення у навчальних закладах умов гармонійного розвитку дитини, а саме:

розробка і впровадження в практику роботи навчальних закладів сучасного моніторингу, діагностики і корекції стану здоров'я дітей;

впровадження у навчально-виховний процес медико-педагогічної технології гармонійного розвитку дітей “Піснезнайка”;

формування у дітей негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилення ефективності механізмів подолання залежності від них;

забезпечення якісної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів;

визначення пріоритету у роботі з батьками і громадськістю у створенні відповідних умов гармонійного розвитку дітей.

Стратегії проєкту:

надання пріоритетності проблемі гармонійного розвитку дітей в усіх ланках освіти; гуманізація та демократизація відносин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення у навчальних закладах сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;

створення мережі шкіл гармонізуючої освіти, впровадження їх досвіду в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

залучення учнівської молоді до активної участі у просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків; підтримка, розвиток національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини; широке залучення батьків до цього процесу; послідовне формування культури здоров'я педагогів як необхідної умови створення гуманізованого освітнього середовища. Далі за посиланням: https://imzo.gov.ua/mediko-pedagogichniy-proekt-garmoniya-intelektu-ta-zdorov-ya-tehnologiya-pisneznayka/


Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2008 №1028 "Про впровадження медико-педагогічного проєкту "Гармонія інтелекту та здоров'я"

 

 

 

Вхід для адміністратора